Järjestäminen

Mitä sinä muuttaisit työpaikallasi?

Onko sinun työpaikallasi kaikki parhain päin ja asiat kunnossa? Vai onko jotain, mitä tahtoisit muuttaa? Jos voisit. Tai uskaltaisit.


Mitä tehdä, kun työsuhteessa on ongelmia?

Työsuhteessa ilmenee toisinaan erimielisyyksiä. Luottamusmiehet työpaikoilla, jäsenen oma ammattiosasto ja liiton aluetoimistoissa ja keskustoimistossa työskentelevät asiantuntijat ovat tarvittaessa jäsenen tukena erilaisten työsuhteessa ilmenneiden ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Ongelmat pyritään aina ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolia ohjeistamalla, neuvottelemalla ja sopimalla. Menettelytavat vaihtelevat hiukan riippuen siitä, onko työnantaja järjestäytynyt eli kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon vai ei. Eri tilanteissa noudatettavat menettelytavat on kuvattu tarkemmin täällä.

Jos asia ei jostain syystä ratkea neuvotteluteitse, jäsen voi muiden edellytysten täyttyessä saada liitolta oikeusapua. Oikeusapuarvioinnin tekee ja oikeusavun myöntämisestä päättää liiton oikeudellinen yksikkö liiton hallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.